Open Plan สร้างพื้นที่ให้กับบ้านคุณ
Read More
Blog

Open Plan สร้างพื้นที่ให้กับบ้านคุณ

Open Plan ถือว่าเป็นการออกแบบบ้านที่นิยมทำกันในปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นการจัดบ้านแบบเปิดโล่ง เชื่อมต่อพื้นที่ภายในบ้านเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะต่างจากการจัดบ้านแบบสมัยก่อนที่มักจะกั้นห้องเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน

Read more