Blog

เสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านดีอย่างไร

การสร้างบ้านและการต่อเติมบ้าน เสาเข็มถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้น ๆ โดยเสาเข็มจะทำหน้าที่รับน้ำหนักบ้านทั้งหลังและมีดินเป็นตัวช่วย หากเราลงเสาเข็มไม่ลึกพอ จะทำให้บ้านของเราหรือส่วนที่ต่อเติมทรุดเร็ว และมีปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย

ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มักจะมาจากการต่อเติมบ้าน ในบริเวณที่ต่อเติมนั้น ทรุดเร็วกว่าตัวบ้าน ดังนั้นเราควรจะลงเสาเข็มให้ลึกเท่าตัวบ้าน จะทำให้บ้านของเรามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

การลงเสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านนั้นเป็นการลงเสาเข็มให้มีความลึกเท่ากับความสูงของตัวบ้าน ซึ่งทำให้เสาเข็มรับน้ำหนักพื้นที่ต่อเติมได้ดีมากยิ่งขึ้น และลดอัตราการทรุดตัวของบริเวณที่ต่อเติมกับตัวบ้าน

สำหรับโครงบ้านของภัทรีดานั้น เราได้แถมเสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านให้กับทุกแบบบ้าน เพื่อให้ทุกคนสามารถต่อเติมพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมได้ตามความต้องการและไม่ต้องกังวลว่าพื้นที่ส่วนต่อเติมจะมีปัญหาเรื่องเสาเข็มตามมาทีหลัง

Related Posts