Blog

ไอเดียแต่งห้องนอนเด็ก เสริมพัฒนาการลูกน้อย

จริง ๆ แล้วการจัดห้องสำหรับลูกน้อยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเด็กเป็นวัยกำลังเรียนรู้ จึงควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการต่าง ๆ ซึ่งห้องนอนเป็นห้องที่ลูกของเราใช้งานเป็นระยะเวลาที่นาน การมีห้องนอนที่ดีและเหมาะสมจึงจะช่วยส่งเสริมให้ลูกน้อยของเรามีการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ

อย่างแรกที่ควรคำนึงถึงคือขนาดของห้องที่สัมพันธ์กับอายุของลูกน้อย ควรจะมีพื้นที่กว้างมากพอที่จะสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เพื่อเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ หรือหากห้องมีขนาดที่จำกัดอาจจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยให้เด็กได้ออกกำลังกาย อย่างเช่น เตียงสองชั้น เป็นต้น

ซึ่งห้องนอนของเด็กควรจะมีอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก แสงธรรมชาติส่องถึง ข้อควรระวังคือหน้าต่าง ห้องลูกน้อยจึงควรอยู่บริเวณชั้นล่าง ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงควรวางเตียงนอนให้ห่างจากหน้าต่างพอสมควร

สำหรับในเรื่องของการเลือกใช้สี ควรจะผสมผสานสีต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องไปทิศทางเดียวกันหมด เนื่องจากโทนสีแต่ละสีจะช่วยส่งเสริมอารมณ์และกระตุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไร อย่างไรก็ตามการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ควรจะเลือกจากความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ไม่ควรมีมุมแหลม น้ำหนักไม่มากเกินไป ควรเลือกใช้วัสดุที่เป็นยางหรือพื้นผิวนิ่ม มีการเลือกใช้รูปทรงของเฟอร์นิเจอร์ที่แตกต่างกันไป

นอกจากนี้ควรจะมีมุมใดมุมหนึ่งของห้องที่ใช้เป็นมุมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทั้งด้านสมองและร่างกาย อาจจะหาของเล่นหลากหลายชนิดมาวาง ไม่ว่าจะเป็น เต้นท์ขนาดเล็ก ตัวต่อ เกมกระดาน สมุดนิทาน ซึ่งควรจะเป็นของที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยมาวางไว้

Related Posts