Common Space พื้นที่ส่วนกลางเชื่อมต่อความอบอุ่น
Blog

Common Space พื้นที่ส่วนกลางเชื่อมต่อความอบอุ่น

พื้นที่ส่วนกลางถือเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของบ้าน เพราะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะมานั่งพักผ่อนหรือทำกิจกรรมร่วมกัน นับว่าเป็นพื้นที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน

Common Space พื้นที่ส่วนกลางเชื่อมต่อความอบอุ่น

Common Space พื้นที่ส่วนกลางเชื่อมต่อความอบอุ่นหลายๆ คนจะอาจจะมองว่าห้องนั่งเล่นหรือห้องรับประทานคือพื้นที่ส่วนกลาง แต่จริงๆ แล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนให้ห้องอื่นๆ ภายในบ้านกลายเป็นพื้นที่ส่วนกลางได้เช่นกัน

Common Space พื้นที่ส่วนกลางเชื่อมต่อความอบอุ่น

Common Space พื้นที่ส่วนกลางเชื่อมต่อความอบอุ่นสำหรับห้องครัว เราไม่จำเป็นที่จะต้องจำกัดที่พื้นห้องครัวไว้อย่างชัดเจน สามารถออกแบบให้บางส่วนของห้องครัวเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นๆ ภายในบ้านได้เช่นกัน อาจจะเป็นการเชื่อมต่อกับห้องรับประทานอาหาร

Common Space พื้นที่ส่วนกลางเชื่อมต่อความอบอุ่น

Common Space พื้นที่ส่วนกลางเชื่อมต่อความอบอุ่นในส่วนของห้องนั่งเล่น เราก็สามารถทำให้ดูกว้างขึ้นได้ โดยการออกแบบผนังให้เปิดโล่ง เลือกใช้ประตูบานใส เพื่อให้เห็นพื้นที่ด้านนอกของตัวบ้าน อาจจะเป็นสวนหรือสระว่ายน้ำ สร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นและน่านั่งพักผ่อน

Common Space พื้นที่ส่วนกลางเชื่อมต่อความอบอุ่น

Common Space พื้นที่ส่วนกลางเชื่อมต่อความอบอุ่น

นอกจากนั้นการที่เราไม่กั้นห้องอย่างชัดเจนหรือเลือกใช้ผนังทึบ จะช่วยให้พื้นที่ภายในบ้านของเราดูกว้างขวางและปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านที่มีพื้นที่ในการใช้งานอย่างจำกัด

Related Posts